15 Mayıs 2007 Salı

2. Sayının Gündemi

Sosyoloji Notları'nın 2. sayısının gündemi "modernizmin eleştirisi ve klasik sosyologları eleştiren düşünürler" olacaktır. Makale göndermek isteyenler mail adresimizden bizimle iletişime geçebilirler. Makaleler için son gönderme tarihi 15 Haziran 2007'dir.

Makale formatı;
İki sütunlu ve iki yana yaslı Word dosyası olacak şekilde
Kenar boşlukları: üst, alt ve kenarlardan 3er cm.
Font: Times New Roman
Punto: 11
Makale başlığı: Times New Roman fontuyla tamamı büyük harf, kalın, 12 punto ve ortalanmış.
Metin içindeki başlıklar: Metinle aynı boyutlarda ve kalın.
Yazar adı: Times New Roman, italik, 11 punto ve ortalanmış. (Yazarların ayrıca buraya dipnot vererek öğrenim gördükleri ya da çalışmakta oldukları yeri belirtmelerini rica ediyoruz)

Alıntı yapılan eserlerin metin içinde (yazarın soyadı, yayının yılı: sayfa numarası) şeklinde gösterilmesi gerekmektedir.
Örnek: (Swingewood, 1998: 321)

Eserin kaynakçadaki gösterimi ise "yazarın soyadı, yazarın adı (yayının yılı) eser adı, varsa çevirmen adı, yayınevi, basım yeri" şeklindedir.
Örnek: SWINGEWOOD, Alan (1998) Sosyolojik Düşüncenin Kısa Tarihi, Çev. O. Akınhay, Bilim ve Sanat Yayınları , Ankara

Süreli yayınlarda yer alan makalelerden alıntı yapılmışsa metin içinde yine yukarıdaki gibi gösterilmesi, kaynakçada ise "yazarın soyadı, yazarın adı (yayının yılı) makale adı(italik), dergi adı, varsa çevirmen adı, derginin hangi sayısı olduğu, yayınevi, basım yeri"
şeklinde gösterilmesi gerekmektedir.
Örnek: KANT, İmmanuel (2000) Aydınlanma Nedir? Sorusuna Yanıt, Toplumbilim Dergisi, Çev. N. Bozkurt, Sayı.11, Bağlam Yay. İstanbul

İnternet üzerinden alıntı yapanların kaynakçada web adresinin tamamanı uzantılarıyla birlikte verip yanına erişim tarihi ve saatini yazmaları, internet kaynaklarını numaralandırıp metin içinde (Bkz. Kaynakça 1) şeklinde göstermeleri gerekmektedir.

Ayrıca kaynakçanın tamamının Times New Roman fontuyla, 9 punto büyüklüğünde olması gerekmektedir.

Son olarak; makalenin internette tanıtımı için 150-200 kelimelik bir özetinin de yazıyla birlikte gönderilmesi gerekmektedir.