25 Nisan 2008 Cuma

Sosyoloji Notları 4-5 Çıktı

Dergimizin yeni sayısı 26 Nisan Cumartesi itibariyle Ankara'daki kitabevlerinin raflarında yerini alıyor. Bir hafta içinde de İstanbul ve eğer ulaşabilirsek diğer bazı illerde raflarda olacağız. Diğer illerden dergiyi edinmek isteyen ve bizimle yardımlaşabilecek arkadaşlar sosyolojinotlari@gmail.com adresinden bize ulaşabilirler.

Yeni sayımız aşağıdaki yazılardan oluşmaktadır. Yazılara dair daha ayrıntılı bilgiyi çok yakında sayfamızdan edinebileceksiniz.

Kuram ve Kavram Çalışmaları
Türkiye’de Kapitalizmin Gelişimi ve Çalışma Ahlakı - İsa Demir
Popüler Kültür ve Spor / Futbol - Cevdet Doğan
Huizinga ve Oyun Kavramı - Cem K. Olgun
Ruth Benedict ve Kültür Konusuna Katkıları - Cihat Özsöz
Yeni Sosyal Hareketler Ekseninde Feminizme Bakış - Cevdet Doğan
Tekrar ve Kinesis: Kierkegaard ve Metafiziğin Çöküşü Üzerine Bir Değerlendirme - Serkan Yorgancılar
Gelenek ve Anlam(a) - Ömer F. Anlı

Sosyolojide ve Sosyal Bilimlerde Yöntem
Geçiş Çağında Sosyal Bilim: Wallersteın’ı Yeniden Düşünmek - Yıldırım Erbaş
Söylem Analizi - Mustafa Cem Oğuz
Metinsel Analiz - Selcen Düzgün Odacıoğlu
Nitel Araştırmalarda İçerik Analizi Yöntemi - Cem K. Olgun
İçerik Analizi Tekniğinde Yargı Cümlelerinin Analizi - İsa Demir
Vaka İncelemesi - Cihat Özsöz
Odak Grup Görüşmeleri - Nefin Huvaj Sevim

Kitap İncelemesi
Jared Diamond’dan İki Önemli Kitap: “Tüfek, Mikrop Ve Çelik” ile “Çöküş” - Altan Yörük